Vážení zákazníci,

pripravili sme pre Vás širokú ponuku zostáv domových listových schránok (DLS). DLS sa stali v posledných rokoch obeťou vandalov, ale aj zostárli morálne a fyzicky. Naviac vo väčšine prípadov nezodpovedajú rozmermi a tak systematicky dochádza k ničeniu resp. poškodzovaniu doručovanej pošty. Pretože si postupne zabezpečujete vchody do domov nastal čas aj na výmenu DLS. Aj v novopostavených bytových domoch odporúčame zabudovať schránky nových typov.

Chceme Vám pri tom v maximálnej miere pomôcť a v záujme obojstrannej spokojnosti sme pripravení dohodnúť aj prijateľnú cenu za naše dodávky. Výrobky od firmy DOLS a.s. Šumperk spĺňajú náročné kritéria. Sú dodávané aj do ČR, Poľska a SRN. Preto sme nadviazali vzájomnú spoluprácu s touto firmou ako osvedčeným výrobcom DLS.